2021 09 07, nuotolinis

Rugsėjo 7 dieną vyko pakartotinis ŽRVVG „Vilkauda” valdybos narių posėdis (nuotoliniu būdu), atsakingoms institucijoms – Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai – skyrus daugiau papildomų lėšų ŽRVVG „Vilkauda” strategijos ir jos paramos priemonių įgyvendinimui.

Administravimo vadovei Jūratei Čiuknaitei pristačius numatomus priemonių paramos lėšų krepšelius, maksimalias paramos ribas projektams, bei kitus pakeitimų niuansus, valdybos nariai pritarė vietos plėtros strategijos pakeitimams. Tuo pačiu pristatytas planuojamas likusių 2021 m. kvietimų grafikas, galimi pareiškėjai paraginti iš anksto ruošti reikalingą projektų dokumentaciją.

Valdybos narių susirinkimo darbotvarkė

Valdybos narių susirinkimo protokolas