2019 12 06, Vilnius

2019 metų gruodžio 6 dieną, 13:00 valandą įvyko visuotinis ŽRVVG „Vilkauda” narių susirinkimas, kurio metu buvo renkami bei tvirtinami nauji vietos veiklos grupės valdybos nariai. Vietoje pasitraukusių, naujais grupės valdybos nariais tapo Jelena Julčuk (UAB „Akvilegija”, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovė), Vaida Saugūnienė (Molėtų rajono savivaldybė, vietos valdžios sektoriaus atstovė), Karolina Ziminska (Šalčininkų rajono savivaldybė, vietos valdžios sektoriaus atstovė), bei Audrius Balnys (Elektrėnų rajono savivaldybė, vietos valdžios sektoriaus atstovas).

Susirinkimo metu taip pat buvo svarstyti bendrieji ŽRVVG „Vilkauda” veiklos klausimai, tarp kurių – 2019 m. gruodžio 18 dieną, 11:00 patvirtintas vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas