Projektų įgyvendinimas

 

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2010-2013 metų strategiją:

 1. G.Kanaševičiaus PĮ „Desė” (Nr. EŽF-12-VILKAUDA-01-001);  „Žuvininkystės įmonės ūkinės veiklos neigiamos įtakos gamtai bei supančiai aplinkai mažinimas”.
 2. UAB „Daugų žuvis” (Nr. EŽF-12-VILKAUDA-01-002); „Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir patirties sklaida”.
 3. UAB „Daugų žuvis” (Nr. EŽF-12-VILKAUDA-02-004); „Turizmo veikla įmonėje”.
 4. UAB „Saldoga” (Nr. EŽF-12-VILKAUDA-02-006); „Kanalizuojamo vandens valymo įreninių įrengimas UAB „Saldoga”.
 5. UAB „Bartžuvė” (Nr. EŽF-12-VILKAUDA-02-010); „Žuvininkystės regiono infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas žuvininkystės turizmo plėtrai Elektrėnų savivaldybėje”.
 6. UAB „Daugų žuvis” (Nr. EŽF-12-VILKAUDA-02-005); „Įmonės veiklos įvairinimas”.
 7. UAB „Akvilegija” (Nr. EŽF-12-VILKAUDA-02-008); „UAB „Akvilegija” įmonės plėtra”.
 8. UAB „Arvydai” (Nr. EŽF-12-VILKAUDA-02-009); „UAB „Arvydai” veiklos plėtra”.
 9. UAB „Iceco” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-03-001); „Įmonės veiklos įvairinimas ir plėtra”.
 10. G.Kanaševičiaus PĮ „Desė” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-03-002); „G.Kanaševičiaus personalinės įmonės „Desė” plėtra”.
 11. UAB „Kauno marių žuvys” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-03-003); „UAB „Kauno marių žuvys” įmonės plėtra”.
 12. UAB „Bartžuvė” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-03-007); „UAB „Bartžuvė” veiklos įvairinimas ir plėtra”.
 13. Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-03-006); „Akvakultūros įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas veisiant ir auginant naujas žuvų rūšis Lietuvos akvakultūros tvenkiniuose ir uždarose cirkuliacinėse auginimo sistemose”.
 14. UAB „Akvilegija” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-03-008); „UAB „Akvilegija” žuvininkystės įmonės infrastruktūros gerinimas”.
 15. UAB „Arvydai” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-03-009); „Viešosios infrastruktūros tvarkymas”.
 16. G.Kanaševičiaus PĮ „Desė” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-04-001); „Naujų energiją tausojančių technologijų diegimas bei įmonės konkurencingumo didinimas”.
 17. UAB „Iceco” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-04-003); „Įmonės veiklos įvairinimas ir plėtra”.
 18. UAB „Saldoga” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-04-005); ‘Automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimo prie įmonės įrengimas”.
 19. UAB „Akvilegija” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-05-001); „UAB „Akvilegija” infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas žuvininkystės verslo plėtrai”.
 20. UAB „Daugų žuvis” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-05-002); „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas”.
 21. UAB „Arvydai” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-05-003); „Viešosios infrastruktūros tvarkymas ir plėtra”.
 22. UAB „Iceco” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-06-001); „Svėrimo įrangos modernizavimas”.
 23. UAB „Daugų žuvis” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-06-002); „Eršketinių žuvų šėrimo modernizavimas”.
 24. UAB „Akvilegija” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-06-003); „Rotacinio filtro įrengimas UAB „Akvilegija””.
 25. G.Kanaševičiaus PĮ „Desė” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-06-004); „Gamybos plėtra, konkurencingumo ir darbo našumo didinimas”.
 26. UAB „Bartžuvė” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-06-005); „Nuosekli veiklos plėtra, konkurencingumo didinimas”.
 27. UAB „Saldoga” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-06-006); „Automatizuoti UAB „Saldoga” preservų gamybos patalpą”.
 28. UAB „Kauno marių žuvys” (Nr. EŽF-13-VILKAUDA-06-007); „Įmonės veiklos plėtra, pridėtinės vertės didinimas”.

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 metų strategiją:

1. UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis” (Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-1.1)
Projektas – „Investicijos žuvininkystės ūkio modernizavimui”.
VPS priemonė – „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“.
Paramos suma – 104 000,00 Eur.
Trukmė – 2018 09-12 mėn.
Projekto metu įsigytas kombainas bei skutikas pašarų gamybai, stebėjimo kameros, skirtos aplinkai stebėti ir žuvų prevencijai nuo žuvilesių paukščių bei prevencijai nuo biologinio turto vagysčių

2. Molėtų rajono savivaldybės administracija (Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.4)
Projektas – „Molėtų miesto viešosios erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis žvejybos tematika”.
VPS priemonė – „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“.
Paramos suma – 12 917,00 Eur.
Trukmė – 2018 10 – 2019 09.
Įgyvendinant projektą atnaujinta Pastovėlio ežero pakrantės viešoji erdvė, sukuriant ir sumontuojant menines skulptūras žvejybos tematika; tokiu būdu sudarytos sąlygos kurti Molėtų kaip „Žvejybos rojaus“ įvaizdį, į kūrybos procesą įtraukiant Molėtų miesto turistus ir svečius.

3. Arvydų kaimo bendruomenė (Nr. VILK-AKVA-8-6.3.2.Ž-5.1)
Projektas – „Visuomenės informavimas apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus”.
VPS priemonė – „Rinkodaros priemonės”.
Paramos suma – 9 998,00 Eur.
Trukmė – 2019 07 – 2019 12.
Projektu buvo ieškota naujų rinkų ir gerintos žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygos, skatintos palankesnės pardavimų sąlygos, vykdyta nacionalinė reklaminė kampanija, siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus – atliktas informacijos parengimas ir jos skleidimas per radijo ryšį (reklaminių laidų ciklo transliacijos); reklaminės medžiagos kaupimui, sisteminimui, rengimui, duomenų bazės kūrimui įsigytas kompiuteris ir spausdintuvas.

4. UAB „Bartžuvė” (Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-3.2)
Projektas – „UAB „Bartžuvė“ žuvininkystės ūkio modernizavimas”.
VPS priemonė – „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“.
Paramos suma – 27 145,00 Eur.
Trukmė – 2019 03 – 2020 01.
Projekto metu įsigyta vaizdo stebėjimo sistema, atliktas gamybinio pastato stogo kapitalinis remontas. Tokiu būdu modernizuotas akvakultūros ūkis, užtikrintas darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimas.

5. Molėtų rajono savivaldybės administracija (Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.2)
Projektas – „Viešosios infrastruktūros gerinimas Mindūnų seniūnijoje, pritaikant ją žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”.
VPS priemonė – „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“.
Paramos suma – 64 134,00 Eur.
Trukmė – 2018 12 – 2020 04.
Įgyvendinant projektą buvo pagerinta viešoji infrastruktūra, atliekant statybos darbus – įrengiant priėjimą prie ežero, lieptą, sukurtos palankios sąlygos žuvininkystės verslui ir vietos žmonių socialinei gerovei – įrengtos pastogės, pavėsinės, staliukai.

6. Molėtų rajono savivaldybės administracija (Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.3)
Projektas – „Viešosios infrastruktūros ir rekreacinės turizmo žvejybos plėtra „Žvejybos rojuje“ Mindūnuose”.
VPS priemonė – „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“.
Paramos suma – 34 317,00 Eur.
Trukmė – 2018 11 – 2020 06.
Įgyvendinant projektą pagerinta viešoji infrastruktūra įsigijus reikalingą techniką ir įrangą: pontoninį katamaraną, skirtą pramoginei rekreacinei žvejybai bei edukacinėms vandens kelionėms bei krosnį su židiniu ir orkaite. Tuo pačiu projekto metu vykdomos rinkodaros priemonės, populiarinant žuvininkystės verslą, tokiu būdu kuriant sąlygas ekonominei naudai ir vietos žmonių socialinei gerovei.

 

7. UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis” (Nr. VILK-AKVA-SAVA-1-6.1.1.Ž-6.1)
Projektas – „Investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai”.
VPS priemonė – „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“.
Paramos suma – 103 925,00 Eur.
Trukmė – 2019 07 – 2020 08.
Projekto metu įsigyta kombaino pjaunamoji, montuojama ant turimo kombaino, su kuriuo gamybinėje bendrovės bazėje ruošiami pašarai. Taip pat įsigytas traktorius, kuris naudojamas dumblo, surinkto iš tvenkinių, pervežimui bei išbarstymui laukuose, kur auginami pašarai žuviai šerti. Galingas traktorius reikalingas, kad galėtų įvažiuoti ir išvažiuoti iš tvenkinių bei įvažiuoti į laukus sudėtingomis oro sąlygomis, ko su kita technika nebūtų galima padaryti. Įgyvendintas projektas kuria naujas darbo vietas, prisideda prie įmonės konkurencingumo, produktyvumo didinimo.

8. Tribonių kaimo bendruomenė (Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.1)
Projektas – „Socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“.
VPS priemonė – „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“.
Paramos suma – 101 627,00 Eur.
Trukmė – 2019 01 – 2020 12.
Įgyvendinus projektą sukurta materialinė bazė bendruomenės aktyviai veiklai vykdyti, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygos vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išsiplėsta bendruomenės veikla, sukurta patraukli ir patogi ir saugi aplinka. Projeko metu įsigyti baldai, garso sistemos aparatūra, kompiuterinė technika ir sudarytos sąlygos kokybiškam bendruomenės darbo ir renginių organizavimui; įsigyti kondicionieriai, geoterminio šildymo katilai bei kolektorius ir užtikrinta reikiama šilumos temperatūra bendruomenės patalpose; taip pat įsigyti tvoros segmentai, traktoriukas žolės pjovimui ir užtikrinta pavyzdinė teritorijos priežiūra.

9. UAB „Arvydai” (Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.1.)
Projektas – „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant inovacijas”.
VPS priemonė – „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“.
Paramos suma – 104 713,00 Eur.
Trukmė – 2020 06 – 2021 04.
Projekto metu įsigytas vikšrinis ekskavatorius su sunkiam darbui pritaikytu tirštos masės siurbliu, tvirtinamu prie ekskavatoriaus strėlės ir naudojant jį ant pontoninės konstrukcijos. Atliktos investicijos ir įgyvendintas projektas leido modernizuoti tvenkinių valymo darbus įdiegiant inovatyvią technologiją, kuri įgalina padidinti darbo našumą ir sumažinti gamybos kaštus.

 

10. UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis” (Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-12.1)
Projektas – „Inovacijų diegimas žuvininkystės ūkyje”.
VPS priemonė – „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“.
Paramos suma – 104 713,00 Eur.
Trukmė – 2020 09 – 2021 10.
Projekto metu įsigytas purkštuvas, grūdų smulkintuvas, diskinis skutikas. Įgyvendintų investicijų pagalba bendrovės bazėje ruošiami inovatyvūs, niekur kitur Lietuvoje nenaudojami kukurūzų pagrindu pagaminti pašarai žuvies šėrimui. Atliktos investicijos bei įgyvendintas projektas skatina įmonės gamybos potencialą, panaudojant naujas, aplinkai nekenksmingas ir saugias technologijas bei modernizuoja įmonės techninę bazę, įvairina įmonės veiklą.

 

 

11. Tribonių kaimo bendruomenė (Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-15.1)
Projektas – „Infrastruktūros pritaikymas ir materialinės bazės kūrimas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“.
VPS priemonė – „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“.
Paramos suma – 47 458,00 Eur.
Trukmė – 2021 02 – 2021 12.
Įgyvendinus projektą įrengta saulės elektrinė, įsigytas sniego valytuvas, sukurta materialinė bazė bendruomenės aktyviai veiklai vykdyti. Sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygos vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sukurta patraukli ir patogi ir saugi aplinka.

 

12. Asociacija „Sprendimai šiandien” (Nr. VILK-BIVP-AKVA-8-13.1)
Projektas – „Reklaminių kampanijų organizavimas, didinant visuomenės informuotumą apie tausią žvejybą ir akvakultūrą“.
VPS priemonė – „Rinkodaros priemonės“.
Paramos suma – 8 951,00 Eur.
Trukmė – 2021 02 – 2022 01.
Įgyvendinant projektą vykdyta nacionalinė reklaminė kampanija, siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje, formuojant pozityvų įvaizdį. Įsigytos bei atliktos tokios rinkodaros priemonės: sukurti du reklaminiai video filmukai, parengtas fotografijų albumas, įgyvendintos reklaminės kampanijos didžiuosiuose Lietuvos e. portaluose, didinta viešinimo nei reklaminė ŽRVVG „Vilkauda“ narių reklama socialiniame tinkle Facebook.

 

 

13. UAB „Bartžuvė” (Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-16.2)
Projektas – „UAB „Bartžuvė“ konkurencingumo didinimas modernizuojant žuvininkystės ūkį”.
VPS priemonė – „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“.
Paramos suma – 45 985,00 Eur.
Trukmė – 2021 12 – 2022 04.
Projekto metu įsigyta stebėjimo sistema, panardinimo siurbliai, pabrandinimo įranga, baidyklė paukščiams, valtys, termovizoriai, krūmapjovė, šlaitinė žoliapjovė, puspriekabė, bei kita žuvininkystės veiklai pritaikyta įranga. Projekto įgyvendinimas leido optimizuoti gamybos procesus, sumažinti darbuotojų fizinį krūvį. Procesų automatizavimas pagerinto darbuotojų darbo sąlygas, taip pat padidino saugumą darbo vietoje.

14. Tribonių kaimo bendruomenė (Nr. VILK-AKVA-6.3.2.-23.1)
Projektas – „Žuvininkystės srities profesinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas“.
VPS priemonė – „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“.
Paramos suma – 9 838,00 Eur.
Trukmė – 2022 09 – 2023 06.
Įgyvendinant projektą suorganizuoti 3 mokymų renginiai (5 dienų), orientuoti į naujų profesinių žinių akvakultūros srityje įgijimą ir į žmogiškojo kapitalo profesinių gebėjimų ugdymą temomis: „Tvenkininės žuvininkystės ūkių žuvų bakterinės ir virusinės ligos, nustatymo metodika ir prevencija“, „Komanda, jos efektyvus formavimas ir reikšmė kolektyvo ekonominei ir socialinei plėtrai“, „Valdymo spendimai ir efektyvus jų įgyvendinimas“. Mokymų tikslinė grupė – akvakultūros srityje dirbantys asmenys, žuvininkystės bendruomenių atstovai, asociacijų, turinčių sąsają su žuvininkyste, atstovai. Renginiuose apmokyta ne mažiau kaip 16 mokymo dalyvių.

15. Arvydų kaimo bendruomenė (Nr. VILK-BIVP-AKVA-SAVA-2.1)
Projektas – „Infrastruktūros kūrimas ir pritaikymas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“.
VPS priemonė – „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“.
Paramos suma – 100 020,00 Eur.
Trukmė – 2020 11 – 2023 06.
Įgyvendinant projektą pastatyti trys svečių nameliai su visais buitiniais patogumais, sudarytos sąlygos vietos gyventojams ir atvykusiems svečiams į bendruomenės renginius turiningai ir kokybiškai praleisti laisvalaikį. Bendruomenė organizuoja įvairius renginius, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus, socialinių grupių, skirtingų tautybių žmonės.  Didžioji dalis renginių iki projekto įgyvendinimo vyko atviroje erdvėje ir skirtingais metų laikais. Nuo šiol bendruomenės nariai ir svečiai turi galimybę atvykti į šventę su nakvyne bei komfortiškais patogumais.

16. Asociacija „Prakusa” (Nr. VILK-AKVA-6.3.2.-19.1)
Projektas – „Žmogiškojo kapitalo kompetencijos ugdymas žuvininkystės sektoriuje, skatinant didinti jo įtrauktį bei konkurencingumą“.
VPS priemonė – „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“.
Paramos suma – 9 984,00 Eur.
Trukmė – 2022 06 – 2023 09.

Įgyvendinant projektą, iš viso suorganizuota 13 mokymų renginių, bendroje sumoje trukusių 96 valandas. Mokymų programos: „Žuvų klasės biologija, akvakultūros įmonėse auginamos žuvų rūšys ir reikalingos joms gyvenimo ir auginimo sąlygos. Kenkėjai ir žuvų ligų sukėlėjai akvakultūros įmonėse“, „Žuvų auginimo UAS’e; atviruose gruntiniuose tvenkiniuose ir pratakiuose betono baseinuose technologijos“, „Galimybių procesų akvakultūros modernizavimas“, „Žuvų pašarai. Natūralios pašarinės bazės tvenkiniuose“. Renginių metų pristatyta ne tik teorinė temų medžiaga, bet atlikti ir praktiniai darbai. Mokymų tikslinė grupė – akvakultūros srityje dirbantys asmenys, žuvininkystės bendruomenių atstovai, asociacijų, turinčių sąsają su žuvininkyste, atstovai. Renginiuose apmokyta ne mažiau kaip 20 mokymo dalyvių.

17. UAB „Bartžuvė” (Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-21.1)
Projektas – „Inovatyvių technologinių procesų diegimas UAB „Bartžuvė““.
VPS priemonė – „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“.
Paramos suma – 72 776,00 Eur.
Trukmė – 2022 11 – 2023 10.
Projekto metu įsigyta aeracinė sistema, inovatyvios lervučių inkubavimo talpos bei paauginimo loviai, žuvininkystės veiklai pritaikytas traktorius su pneumatine susiurbimo/išpūtimo įranga. Įgyvendintas projektas bei atliktos investicijos leidžia gamybos technologinį procesą padaryti inovatyviu, didina darbo našumą bei mažina medžiagų sunaudojimą žuvų auginimo procese.

18. UAB „Uferma” (Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-16.1)
Projektas – „UAB „Uferma“ gamybinės veiklos pradžia“.
VPS priemonė – „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“.
Paramos suma – 102 780,00 Eur.
Trukmė – 2021 10 – 2023 10.
Projekto metu įsigytos investicijos sudarė sąlygas įkurti inovatyvų, aukštą pridėtinę vertę kuriantį ungurių perdirbimo cechą, kuris leidžia bendrovei konkurencingai veikti tiek vietinėje, tiek eksporto rinkose. Projekto rezultatai leidžia rinkai pasiūlyti jau esamus, patobulintus bei visiškai naujus produktus. Šio projekto dėka bendrovė gali gaminti itin aukštos kokybės žuvininkystės produkciją ir ją efektyviai tiekti vartotojams.

19. Asociacija „Prakusa” (Nr. VILK-AKVA-6.3.2.-22.1)
Projektas – „Mokslo ir laisvalaikio manufaktūros sukūrimas žuvininkystės bendruomenės poreikiams“.
VPS priemonė – „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“.
Paramos suma – 84 213,00 Eur.
Trukmė – 2023 03 – 2023 10.
Įgyvendinant projektą atlikti bendruomenės pastato remonto bei sutvarkymo darbai; projekto metu sukurta infrastuktūra, kurioje įkurta laisvalaikio ir mokslo manufaktūra, kurioje užimtumą pagal savo poreikį gali rasti žuvininkystės bendruomenės nariai. Patalpose vykdomi įvairūs renginiai, švenčiamos bendruomenės šventės, išnaudojamas patalpų efektyvumas siekiant užtikrinti bendruomenės narių, svečių laisvalaikį bei papildomą užimtumą.

20. UAB „Arvydai” (Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-25.1)
Projektas – „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“.
VPS priemonė – „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“.
Paramos suma – 110 490,00 Eur.
Trukmė – 2023 05 – 2023 10.
Projekto „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“ įgyvendinimas diegia inovacijas ir didina efektyvumą naudojamos technikos ir technologijų srityse, sukuria optimalią ir inovatyvią bazę paslaugų, susijusių su žuvininkyste ir fauna teikimu, padidina darbo našumą, diversifikuoja veiklas ir didina ūkio pajamas. Projekto metu įsigyti inovatyvūs nameliai, elektriniai dviračiai, skirti paslaugų, susijusių su žvejyba bei akvakultūra teikimui; tai pat įsigyta moderni įranga, skirta naudoti su akvakultūros ūkiams pritaikyta technika, siekiant sumažinti bei optimizuoti patiriamas energetinių resursų, kuro sąnaudas.

21. Molėtų rajono savivaldybės administracija (Nr. VILK-AKVA-6.3.2.-26.1)
Projektas – „Viešosios infrastruktūros sukūrimas Mindūnų seniūnijoje“.
VPS priemonė – „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“.
Paramos suma – 31 675,00 Eur.
Trukmė – 2023 03 – 2023 10.
Įgyvendinant vietos projektą „Viešosios infrastruktūros sukūrimas Mindūnų seniūnijoje“, išplėsta viešoji infrastruktūra, skatinanti mėgėjišką žūklę kaip patrauklią turizmui veiklą bei sukurianti šiai veiklai palankias sąlygas. Atnaujinta aplinka patraukti ir patiems vietos gyventojams; sukurtos patogios ir komfortiškos sąlygos laisvalaikio praleidimui visoms amžiaus grupėms, įrengiant laisvalaikio bei poilsio zonas.