Patvirtinta 2023-2029 m. VPS

2024 metų balandžio 11 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda” visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomi bei tvirtinami:

  • 2023-2029 m. vietos plėtros strategija.
  • 2023 m. metinė veiklos ataskaitos.
  • 2023 m. revizoriaus ataskaita.
  • 2023 m. metinė finansinė atskaitomybė.
  • ŽRVVG „Vilkauda” įstatų keitimas.
  • Kiti klausimai.

Po pristatymų bei diskusijų, visiems klausimams pritarta; 2024-04-11 dieną ŽRVVG „Vilkauda” pateikė paraišką Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos tinkamumo vertinimui.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas