2017 04 05, Vilnius

2017 metų balandžio 5 dieną bendrame susitikime dalyvavo ŽRVVG „Vilkauda” bei Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos Žuvininkystės departamento darbuotojai. Susitikimo metu svarstyta ŽRVVG tinklo klausimai.

Jau kelintame renginyje iš eilės nedalyvavo esamas tinklo vadovas, dėl ko tinklui yra pritaikytos finansinės sankcijos už padarytus pažeidimus. Dėl šios priežasties susirinkime dalyvavusių atstovų sutarimu bei bendru sprendimu nuspręsta pasitraukti iš esamo ŽRVVG tinklo, bei įkurti naują.