Susitikimas su ŽŪM atstovais

2021 metų gruodžio 6 dieną nuotoliniu būdų vyko ŽŪM ir žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių atstovų susitikimas, siekiant aptarti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymą dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, jam pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Taisyklių pakeitimai daromi siekiant depolitizuoti ŽRVVG ir dvisektorių VVG veiklą.