2022 10 06, Mindūnai

2022 metų spalio 6 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administracijos darbuotojai lankėsi Mindūnuose (Molėtų rajono savivaldybė), kur susitiko su žuvininkystės regiono gyventojais, bendruomenių nariai; surengti du renginiai:

  • 10:00 valandą – informacinis renginys vietos gyventojams, potencialiems pareiškėjams pagal „Teritorinį“ principą. Tema: „ VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginio darbotvarkė: įgyvendintų projektą apžiūra vietoje, medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.
  • 11:00 valandą – informacinis renginys-išvyka. Tema: „VPS vykdomų projektų geroji patirtis“. Renginio darbotvarkė: įgyvendintų projektą apžiūra vietoje, medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Renginių metu su Molėtų rajono savivaldybės atstovais aptartos naujausios paraiškų teikimo kvietimų aktualijos, pasidalinta reikšmingais patarimais, aptartos galimos rizikos bei aktualūs niuansai. Vėliau aplankytos bei apžiūrėtos savivaldybės įgyvendintų projektų vietos bei atliktos investicijos.