„Vilkaudos” atstovai dalyvavo mokymuose

2021 metų rugpjūčio 26-27 dienomis Ignalinos rajone vyko LŽRVVGT organizuotas jos narių atstovų mokymai temomis „Asmeninis ir profesinis efektyvumas“ ir „Komandinio darbo prielaidos ir įgūdžiai“. Mokymuose dalyvavo 10 atstovų iš skirtingų LŽRVVGT narių – Žuvininkystės regionų VVG ir dvisektorių VVG, tame tarpe – ŽRVVG „Vilkauda” administracijos darbuotojai, valdybos nariai. Jie sužinojo daug naujų įdomių dalykų apie individualias elgesio prielaidas, nuostatas ir įsitikinimus, psichologinio atsparumo ugdymą, emocinį intelektą ir jo vystymo galimybes, emocijų valdymą, savimotyvaciją bei mokėsi derinti skirtingus interesus siekiant bendro rezultato.

Šie mokymai ir jų metų gautos žinios, įgūdžiai dalyviams padės dar sėkmingiau dirbti su vietos bendruomenių atstovais, VVG nariais, vadovybe, administracija, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, įgyvendinant naujojo programavimo laikotarpio dokumentus, skatinant bendruomenės narius rengti, teikti projektus ir sėkmingai juos įgyvendinti, vienyti bendruomenę skatinant plėtoti jų narių verslumą bei prisidėti prie regionų visapusišką vystymosi.