2021 07 02, nuotolinis

2021 metų liepos 2 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė visuotinį narių susirinkimą. Posėdis buvo skirtas išskirtinai naujų valdybos narių rinkimui, nes vadovaujantis asociacijos įstatų 42.2. punktu, valdyba privalo „keistis VPS įgyvendinimo metu, t.y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą”.

ŽRVVG „Vilkauda” administracijos vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, jog į naujus valdybos narius atitinkamos institucijos delegavo:

  • Mariną Gylienę.
  • Algimantą Gylį.
  • Janę Muliuolienę.
  • Birutę Polikevičienę.
  • Virgiljių Pruską.

Po balsavimo vienbalsiai pritarta naujų narių išrinkimui į asociacijos valdybą. Sekantis žingsnis – valdybos užregistravimas registrų centre.

Vėliau trumpai aptarti bendri veiklos niuansai ir klausimai.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas