Susitikimas su ŽŪM dėl geopolitinės situacijos poveikio

2022 metų liepos 19 dieną Žemės ūkio ministerija surengė pasitarimą nuotoliniu būdu dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą neigiamo poveikio žuvininkystės sektoriui mažinimo. Renginio metu vyko minėtos priemonės įgyvendinimo aptarimas, socialiniai ekonominiai partneriai, tame tarpe ŽRVVG „Vilkauda” atstovai, turėjo galimybes pateikti pastabas ir pasiūlymus.

Nuo 2022 metų vasario 24 dienos vykdoma Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą daro poveikį Europos Sąjungos žvejybos ir akvakultūros sektoriaus veiklos vykdytojams. Dėl sutrikusių prekybos srautų dar labiau pabrango pagrindiniai ištekliai, pvz., energija ir žaliavos.

Trys žvejybos įmonių asociacijos kreipėsi raštu dėl pagalbos žvejybos įmonėms, akvakultūros įmonių viena didžiausių asociacijų susitikimo metu gegužės mėnesį taip pat išsakė susirūpinimą dėl gresiančių problemų dėl labai ženkliai pakilusių pašarų kainų. Atsižvelgiant į tai, ŽŪM pasiūlė pradėti rengtis naujos VP 5 SP „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Rinkodaros priemonės“ veiklos srities „Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą neigiamo poveikio mažinimas“ įgyvendinimui t. y. parengti ir pradėti derinti finansinės kompensacijos metodiką žvejybos ir akvakultūros veiklos vykdytojams už negautas pajamas ir (arba) papildomas išlaidas, kurias jie patyrė dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą keliamų rinkos trikdžių ir jos poveikio žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo grandinei.