Dalyvauta LŽRVVGT susirinkime

2022 m. balandžio 29 d. ŽRVVG „Vilkauda” administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė dalyvavo Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo Visuotiniame narių susirinkime. Posėdžiu metu buvo svarstomi bei nagrinėjami tokie klausimai:

  • LŽRVVGT narių prašymų išstoti iš LŽRVVGT nagrinėjimas.
  • LŽRVVGT 2021 metų finansinės ataskaitos patvirtinimas.
  • LŽRVVGT 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimas.
  • Kiti klausimai.