Susitikimas su ŽŪM vadovybe

2022 metų birželio 8 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai susitikimo su žemės ūkio viceministru D.Dudučiu, patarėju D.Rybakovu ir Žuvininkystės skyriaus atstovais. Aptarti klausimai dėl pasirengimo 2021-2027 metų programavimo laikotarpiui, ŽRVVG depolitizavimo galimybių, 2014-2020 metų Veiksmų programos įgyvendinimo taisyklių keitimų (dėl didėjančios infliacijos ir atitinkamai visų prekių ir paslaugų kainų kylimo subalansavimo, dėl galimybės vietos projektų vykdytojams taikyti avansinį paramos lėšų išmokėjimo būdą). Taip pat pateiktas siūlymas rengti apskrituosius stalus ruošiantis naujajam programavimo laikotarpiui.

Susitikimo metu sutarta organizuoti artimiausiu metu susitikimą, kurio metu dar kartą bus pristatyta rengiama Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 metų veiksmų programa bei pateiktos Europos Komisijos pastabos susipažinimui, taip pat pastaboms ir pasiūlymams bus pateikti nacionalinių Taisyklių projektai. Taip pat sutarta, kad ŽŪM organizuos periodinius susitikimus su socialiniais ekonominiais partneriais, tame tarpe LŽRVVGT ir jie bus formalizuoti. Be to, ŽŪM apsvarstys galimybes keisti 2014-2020 metų Veiksmų programos vietos projektų įgyvendinimo taisykles pagal pateiktus pastebėjimus ir siūlymus.