2017 03 17, Vilnius

2017 metų kovo 17 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administacija ir grupės valdybos pirmininkas Algimantas Gylys dalyvavo Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos Žuvininkystės departamento organizuotame susitikime su socialiniais partneriais, kurio metu buvo svarstoma „Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų progamos” įgyvendinimo atskiruose sektoriuose klausimai.