2018 10 09, Skudutiškis

2018 metų spalio 9 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai lankėsi Skudutiškyje (Molėtų rajono savivaldybė), kur informacinio renginio metu pristatė pranešimą pagal LEADER metodo principą: horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas. Tema: „Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“. VPS prioritetų, priemonių pristatymas, projektų idėjų generavimas“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Pranešimo metu aptartos ne tik minėto principo detalės, esminės sąlygos ir bruožai, bet ir buvo pristatytos ŽRVVG „Vilkauda” 2016-2023 metų vietos plėtos strategijoje numatytos investicinės priemonės, galimybės jomis pasinaudoti. Susirinkusiems taip pat pateikta informacija apie šiuo metu esančius aktyvius bei pasibaigusius priemonių kvietimus, taip pat duomenys bei aktuali informacija apie jau gautas paraiškas, vietos veiklos grupės narių vykdomus projektus.

Pasibaigus renginiui aplankyta ŽRVVG „Vilkauda” vieno iš narių – ŽŪB „Žemelė” – gamybiniai tvenkiniai bei patalpos.