2018 07 13, Vilnius

2018 metų liepos 13 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu be privalomų procedūrų – posėdžio darbotvarkės tvirtinimo, vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo, dalyvaujančių ŽRVVG PAK narių ir narių stebėtojų deklaracijų pasirašymo – buvo vykdomas ir „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimo Nr.1 vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas.

Kvietimo Nr.1 metu pagal „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1 buvo sulaukta vienos paraiškos (projekto). Įvertinus paraiškoje pateiktą informaciją bei kartu su paraiška pateiktus dokumentus, nutarta skirti paramą vietos projektui „Investicijos žuvininkystės ūkio modernizavimui“ (vietos projekto paraiškos atpažinties registravimo kodas Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-1.1, pareiškėjas – UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“).

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas