2018 12 20, Molėtai

2018 metų gruodžio 20 dieną 15 val. ŽRVVG „Vilkauda” administracija organizavo informacinį renginį tema „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimo eiga“ (adresu: Molėtų rajono savivaldybėje, Vilniaus g. 44, Molėtai). Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. Susitikimas vyko su vietos veiklos grupės nariais bei interesantais. Susitikimo metu pristatyti ŽRVVG „Vilkauda” prioritetai, priemonės, VPS finansinis planas pagal prioritetus bei priemones, VPS įgyvendinimo veikla, informacija apie įvykdytų kvietimų vietos projektų paraiškas bei jų įgyvendinimo eigą.

 

Susitikimo metu Molėtų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Miltenienė trumpai pristatė Molėtų rajono savivaldybės administracijos pateiktus vietos projektus pagal ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją.