Kvietimas Nr. 3

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda” kviečia teikti paraiškas pagal „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Remiamos veiklos: akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą; akvakultūros produktų perdirbimas.

Paraiškas gali teikti ŽRVVG teritorijoje registruoti juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. liepos 13 d. 08:00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius darbo dienomis darbo metu. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 08:00 val. iki 17:00 val. administracijos darbo patalpose adresu S.Konarskio 49-614, LT-03123, Vilnius, elektroniniu paštu vilkauda@gmail.com, telefonais: (8 677) 58895, (8 677) 58815, (8 677) 58819.

Aktuali dokumentacija:

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija: