2018 12 18, Tribonys

2018 metų gruodžio 18 dieną 13 val. ŽRVVG „Vilkauda” administracija organizavo informacinį renginį tema „VPS įgyvendinimas ir kultūros svarba ŽRVVG teritorijoje“ adresu: Parko g. 1, Tribonių km., Šalčininkų raj. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. Susitikimas vyko su vietos veiklos grupės nariais bei interesantais. Susitikimo metu pristatyti ŽRVVG „Vilkauda” prioritetai, priemonės, VPS finansinis planas pagal prioritetus bei priemones, VPS įgyvendinimo veikla, informacija apie įvykdytų kvietimų užregistruotas vietos projektų paraiškas bei įvardinti kiti 2018 metais sėkmingai atlikti darbai.