2017 02 28, Vilnius

2017 metų vasario 28 dieną viešbutyje „Vilnius Grand Resort” įvyko ŽRVVG „Vilkauda” administracijos darbuotojų susitikimas su ŽRVVG nariais, kurio metu buvo derinama, vertinama bei priimama vietos veiklos grupės parengta 2016-2023 metų laikotarpio strategija.

Susitikimo metu pristatyta pati ŽRVVG „Vilkauda” 2016-2023 metų veiklos strategija, atsakyta į pateiktus klausimus, nurodyti bei aptarti nedetalizuoti investicinių priemonių atrankos kriterijai.

ŽRVVG „Vilkauda” 2016-2023 metų vietos plėtros strategijai pritarta, ji priimta tvirtinimui.