Nauji iššūkiai savivaldybėms ŽRVVG veikloje

2023 metų spalio 26 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administracija surengė nuotolinį susitikimą su žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” teritorijos vietos valdžios atstovais. Renginio metu buvo pristatytos 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos galimos kryptys, naujos galimybės, kiti niuansai.

Renginyje dalyvavę Trakų rajono, Šalčininkų rajono, Vilniaus rajono bei Molėtų savivaldybių atstovai buvo informuoti, jog naujuoju laikotarpiu savivaldybės turės ieškoti naujų būdu teikti galimus vietos projektus kartu su bendruomenėmis ar kitomis nevyriausybinės organizacijomis partnerio statusu. Artimiausiu metu dalyviai įpareigoti apsvarstyti bei pateikti poreikius, rekomendacijas ir norus naujoms paramos kryptims.