Patvirtintas ŽRVVG „Vilkauda” įstatų pakeitimas

2022 m. birželio 21 dieną įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ visuotinis narių susirinkimas. Posėdis buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Susirinkimo metu buvo svarstytas asociacijos įstatų keitimo klausimas – remiantis Žemės ūkio ministerijos pakeistomis administravimo taisyklėmis „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, į vietos veiklos grupių kolegialius organus negali būti skiriami savivaldybės politikai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Atsižvelgiant į pasikeitusius nuostatus, atitinkamai pakoreguoti ir  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ įstatai. Tuo pačiu suteikti įgaliojimai pakeitimų užregistravimui Registrų centre.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas