2018 03 30, Vilnius

2018 metų kovo 30 dieną Vilniuje įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” visuotinis narių susirinkimas. Posėdžio metu buvo sprendžiami tokie klausimai:

  • Pristatyta ŽRVVG „Vilkauda” 2017 metų metinė veiklos ataskaita. Vyko ataskaitos svarstymas bei tvirtinimas. Ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
  • Pristatyta ŽRVVG „Vilkauda” 2017 metų finansinė atskaitomybė. Vyko atskaitomybės svarstymas bei tvirtinimas. Finansinė atskaitomybė patvirtinta vienbalsiai.
  • Buvo renkamas valdybos pirmininkas. Pirmininku perrinktas Algimantas Gylys.
  • Išrinktas ŽRVVG „Vilkauda” revizorius.
  • Išrinkti nauji ŽRVVG „Vilkauda” valdybos nariai.

Susirinkimo metu taip pat aptarta situacija su vietos projektų šaukimais, kiti bendri ir aktualūs veiklos klausimai.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas

Visuotinio narių susirinkimo dalyvių sąrašas