Molėtų rajono savivaldybė – tarp sklandžiausių projektų įgyvendintojų

Balandžio 25 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė du nuotolinius susitikimus su Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovais bei Vilniaus rajono savivaldybės privačiais subjektais, įgyvendinančiais projektus pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją.

Pokalbių metu Molėtų rajono savivaldybės administracijos bei UAB „Arvydai” atstovai pasidalino įgyvendinamų projektų patirtimis, kylančiais iššūkiais. Minėti pareiškėjai vos prieš keletą savaičių sulaukė džiugių žinių – jų teiktos paraiškos buvo patvirtintos, ir paramos sutartys bus pasirašytos artimiausiu metu. Besibaigiant 2016-2023 m. strategijos laikotarpiui, pareiškėjai privalo spėti užbaigti projekto įgyvendinimą iki 2023 metų spalio mėnesio pabaigos. Nors tiek Molėtų rajono savivaldybės administracija, tiek UAB „Arvydai” – ne vieną projektą įgyvendinę pareiškėjai, turint ribotus laiko resursus būtina efektyvinti projektų įgyvendinimo procedūras, siekiant optimalaus ir sėkmingų paramos lėšų įsisavinimo.