2021 06 09, nuotolinis

Šių metų birželio 9 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė nuotolinį susitikimą su Molėtų savivaldybės atstovais bei kitais suinteresuotais asmenimis. Renginio tema – „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

ŽRVVG „Vilkauda” administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė papasakojo VPS įgyvendinimo naujienas, pristatė planuojamus paraiškų kvietimus, pasidžiaugė šiais metais gautų paraiškų skaičiumi bei sėkmingu projektų įgyvendinimu.

ŽRVVG „Vilkauda” valdybos narė, asociacijos „Sprendimai šiandien” atstovė Daiva Kulienė papasakojo apie vykdomą projektą „Reklaminių kampanijų organizavimas, didinant visuomenės informuotumą apie tausią žvejybą ir akvakultūrą” – kokios veiklos jau įgyvendintos, kokie sekantys žingsniai, kaip sekasi bendradarbiauti su tiekėjais, kokie artimiausi projekto planai, ir kiti niuansai.