2022 10 06, Arvydai

2022 metų spalio 6 dieną Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” administracijos darbuotojai viešėjo Arvyduose (Vilniaus rajonas), kur 15:00 valandą susitikimo su NVO atstovais pagal Vietos plėtros strategijos „Kultūros“ principą. Renginio tema: „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS“.

Renginio metu ŽRVVG „Vilkauda” atstovai pristatė VP strategijoje esančius kultūros principo standartus, jo veikimo principus. Vėliau vyko bendro pobūdžio diskusijos, aptartos įvairių NVO, bendruomenių atstovų galimybės įsitraukti į ŽRVVG teritorijoje vykstančias veiklas, didinti užimtumą, veiklų žinomumą, kiti galimi aspektai.