2020 01 29, Vilnius

2020 metų sausio 29 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” valdybos narių posėdis, kurio pagrindinis tikslas – 2019 metų metinės įgyvendinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.

Be to, buvo aptarti ir bendrieji „Vilkaudos” veiklos bei narių veiklos klausimai:

  • Dėl VPS stebėsenos grupės naujų narių rinkimo.
  • Dėl ŽRVVG „Vilkauda“ patalpų nuomos.
  • Dėl 2020 metų metinio administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo svarstymo ir tvirtinimo.
  • Dėl asmenų delegavimo Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo koordinavimo grupę.

 

Valdybos posėdžio darbotvarkė

Valdybos posėdžio protokolas