Įvyko LŽRVVGT metinė konferencija

2021 metų gruodžio 28-29 dienomis Molėtų rajone vyko metinė Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos  grupių tinklo konferencija „Strategijų įgyvendinimo aktualijos: pasiekimai patirtis“, kurios dalyvavo ir ŽRVVG „Vilkauda” atstovai.

Renginio metu sulaukta garbių svečių iš Žemės ūkio ministerijos, Molėtų r. vietos valdžios. Žemės ūkio ministro patarėjas D.Rybakovas pasveikino susirinkusius konferencijos dalyvius, pasidžiaugė sustiprėjusiu ŽŪM bendradarbiavimu su LŽRVVGT, taip pat pastebėjo, kad niekam nekyla abejonių dėl LŽRVVGT indėlio rezultatyvumo ir, kad LŽRVVGT turi išlikti ir naujojo 2021-2027 m. programavimo laikotarpiu. Molėtų raj. Savivaldybės mero pavaduotoja, ŽRVVG „Vilkauda” valdybos narė Vaida Saugūnienė taip pat pasveikino konferencijos dalyvius, pasidžiaugė VVG/ŽRVVG veikla, pasiektais rezultatais ir sudaromomis galimybėmis pačioms bendruomenėms dalyvauti skirstant finansavimą ten kur labiausiai reikia.

ŽŪM žuvininkystės skyriaus vedėjas J.Poviliūnas pristatė pranešimą, apžvelgė pasirengimą naujajam programavimo periodui, VVG/ŽRVVG veiklą dabartiniu laikotarpiu. Po pietų konferencijos dalyviai lankėsi vietos projektų įgyvendinimo vietose – Ežerų žvejybos muziejuje, kuriame įrengta unikali krosnis, taip pat pamatė poilsio infrastruktūros objektus prie gražiųjų Molėtų rajono ežerų, lankėsi akvakultūros ūkyje UAB „Giedrupė“, kur ragavo gaminamos produkcijos, apžiūrėjo kaip auginami žuvys (šamai), aptarė veiklos niuansus.

Antrąją konferencijos dieną dalyviai išklausė LŽRVVGT narių pristatymus, kuriuose pasidalino savo patirtimi, pasiektais rezultatais, aptarė atrastus kilusių problemų sprendimus, sunkumus su kuriais susidūrė ir gerąsias patirtis. Daug diskusijų kėlė pasirengimas 2021-2027 metų programavimo periodui, esanti nežinia ir kai kurių pasiteisinusių patirčių neįvertinimas. Buvo sutarta, kad reikia rengti susitikimus su ŽŪM, LEADER VVG tinklu, kad pasirengimas 2021-2027 metų programavimo periodui būtų kuo sklandesnis ir priimti sprendimai racionalūs. Konferencijos pabaigoje dalyviai apžiūrėjo projektų įgyvendinimo vietas Molėtuose, viena labiausiai žinoma ir garsinanti Molėtus yra skulptūra „Žvejo batai“, prie kurių neatsispiria pagundai nusifotografuoti visi besilankantys.