2017 11 07, Baltoji Vokė

Įgyvendinant VPS strategijos horizontaliuosius principus bei prioritetus, 2017 metų lapkričio 7 dieną vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai susitiko su Šalčininkų regiono verslo ir valdžios atstovais, teritorijos bendruomeninių organizacijų, pilietinės visuomenės atstovais, kur pristatė pranešimus pagal temas:

  1. 12:30 valandą – Leader metodo „Iš apačios į viršų” principas: „Susitikimas su ŽRVVG teritorijos bendruomeninių organizacijų, pilietines visuomenės atstovais skatinant idėjų generavimą įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją”.
  2. 13:30 valandą – Leader metodo partnerystės principas: „Susitikimas su verslo ir valdžios atstovais skatinant idėjų generavimą įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją”.

Susitikimas vyko Baltosios Vokės seniūnijos salėje (Vilniaus 6, Baltoji Vokė, Šalčininkų rajono savivaldybė). Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Susitikimo metu buvo pristatyta vietos plėtros strategija, supažindinta su aktualiausia VPS vykdymo informacija bei problematika. Susirinkusieji buvo paraginti dalyvauti bei teikti paraiškas pagal strategijoje numatytas investicines programas, aptartos VPS prioritetų priemonės bei veiklos sritys ir jų akutalijos bei subtilybes.

Susitikime dalyvavęs Baltosios Vokės seniūnas Genadij Baranovič pasidžiaugė, jog nepaisant to, jog vykdant vietos veiklos projektus iškyla nemažai įgyvendinimo keblumų bei sunkumų, vietos bendruomenės bei verslo atstovai noriai įsitraukia į investicinių projektų vykdymą, bei jau turi konkrečių minčių ir idėjų pasinaudojant ir ŽRVVG „Vilkauda” 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos investicinių priemonių galimybėmis.

Daugiau nuotraukų iš renginio – mūsų Facebook profilyje.