2021 09 16, nuotolinis

Rugsėjo 16 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė nuotolinį susitikimą su Vilniaus rajono Kalvelių bendruomene, kitų NVO atstovais. Renginio tema – „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Renginio metu administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė kalbėjo apie įvairių fizinių bei juridinių asmenų įtraukimo į ŽRVVG veiklą svarbą, ragino Vilniaus rajono atstovus domėtis bei teikti paraiškas pagal ŽRVVG „Vilkauda” paramos priemones.

ŽRVVG „Vilkauda” nario UAB „Akvilegija” direktorė akcentavo, jog įmonė yra suinteresuota pasinaudoti galima parama, tačiau šiai dienai bendrovė neatitinka keliamų reikalavimų, todėl investicijas vykdo nuosavomis lėšomis. Sutarta, jog bus bandoma ieškoti išeičių ateinančiais metais.