2021 07 02, nuotolinis

Liepos 2 dieną, penktadienį, 10:00 valandą įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” projektų atrankos komiteto nuotolinis posėdis. Posėdžiu metu buvo pristatomos, vertinamos bei tvirtinamos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimo Nr.16 metu gautos vietos projektų paraiškos:

  • UAB „Uferma“, vietos projekto pavadinimas „UAB „Uferma“ gamybinės veiklos pradžia“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.1.1.-16.1).
  • UAB „Bartžuvė“, vietos projekto pavadinimas „UAB „Bartžuvė“ konkurencingumo didinimas“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.1.1.-16.2).

Paraiškos teiktos pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1).

Posėdžio metu projektų vertintojas Martynas Vaškevičius pristatė paraiškų administracinio bei kokybinio vertinimo rezultatus, trumpai nupasakojo projektų tikslus, esmę. Atrankos komiteto nariai uždavė klausimus pareiškėjų atstovams, domėjosi projektų įgyvendinimo detalėmis, finansavimo šaltiniais.

Po pristatymų vyko balsavimai dėl projektų patvirtinimo bei tolimesnio perdavimo tinkamumo vertinimui į Nacionalinę Mokėjimo Agentūrą. Abu projektai patvirtinti vienbalsiai.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas