Patvirtinta 2023 metų veiklos ataskaita

2023 metų lapkričio 27 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda” stebėsenos grupės bei valdybos narių posėdžiai, kurių metų buvo svarstyta bei tvirtinta asociacijos 2023 metų veiklos ataskaita. Kadangi gruodžio 1 dieną baigiasi vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis, administracijos vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė ne tik per 2023 metus nuveiktus darbus, bet ir bendrus VPS įgyvendinimo rezultatus, pasiekimus.

Po pristatymo įvyko ataskaitos tvirtinimas. Bendru sutarimu, 2023 metų ŽRVVG „Vilkauda” veiklos ataskaita įvertinta teigiamai bei patvirtinta.

Valdybos narių susirinkimo darbotvarkė

Valdybos narių susirinkimo protokolas