Bendradarbiavimas

ŽRVVG „Vilkauda“, suprasdama asociacijų keitimosi patirtimi bei žiniomis svarbą ir visokeriopą naudą, siekdama skatinti ir plėtoti įvairiapusį bendradarbiavimą, palaiko bendradarbiavimą su kitomis žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėmis. Tuo tikslu vadovaudamosi lygiateisiškumo, abipusiškumo ir naudingumo principais 2010 m. vasario – rugpjūčio mėn. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupe, Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupe ir Kretingos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupe.

Asociacija taip pat yra užmezgusi ryšius ir dalinasi patirtimi su kitomis užsienio žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėmis. 2010 metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Latvijos ŽRVVG: Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība“ ir Biedrības „Partnerība Daugavkrasts“.
Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių tikslas:

  • Plėtoti žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą, rengiant bendrus projektus,
  • Vykdyti bendradarbiavimą mokymo ir kvalifikacijos kėlimo bei informacijos keitimosi srityse;
  • Organizuoti vietos veiklos grupių ir ŽRVVG „Vilkauda“ pirmininkų ir valdybos narių, darbo grupių diskusijas ir konsultacijas žuvininkystės regionų strategijų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
  • Sudaryti ir plėtoti tinkamas sąlygas tiesioginiams ryšiams įtvirtinti ir keistis patirtimi, organizuoti konsultacijas, konferencijas, seminarus, dalyvauti rengiant mokymo programas ir organizuojant bendrus mokymus.

ŽRVVG „Vilkauda“ ir ateityje ruošiasi plėsti bendradarbiavimo ryšius su vietos ir užsienio ŽRVVG.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su:

Rėzeknės (Latvija) krašto asociacija „Rēzeknes Rajona Kopienu Partnerība”

Suvalkų-Augustavo (Lenkija) žuvininkystės vietos veiklos grupe „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”