2018 10 19, Vilnius

2018 metų spalio 19 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo vykdomas „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimo Nr.3 vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas.

 

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą” Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1, buvo pateiktos dvi paraiškos šiems projektams vykdyti:

  • ŽŪB „Žemelė”: „ŽŪB „Žemelė“ investicijos į akvakultūros ūkio modernizavimą“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.1.1.Ž-3.1).
  • UAB „Bartžuvė”: „UAB „Bartžuvė“ žuvininkystės ūkio modernizavimas” (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.1.1.Ž-3.2).

Posėdžio metu projektų vertintojas PAK nariams trumpai pristatė projektus, jų vertes, prašomos paramos sumas, glaustai papasakota apie projektų esmę, planuojamas investicijas. Įmonių atstovų komiteto nariai teiravosi apie projektų įgyvendinimo laikotarpį, tęstinumą, konkrečias investavimo priemones bei jų panaudojimo galimybes, tam tikras veiklos ypatybes, kėlė kitus aktualius klausimus.

Įvertinus paraiškose pateiktą informaciją bei kartu su paraiškomis pateiktus dokumentus, po komiteto narių balsavimų nutarta pripažinti projektus kaip kokybiškus bei pritarti tolimesniems jų vertinimams. Sekančioms projektų vertinimo bei tvirtinimo procedūroms bylos perduotos Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas