Pasidalinta priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ patirtimi

Balandžio 7 dieną ŽRVVG „Vilkauda“ surengė nuotolinį susitikimą su Elektrėnų savivaldybės NVO atstovais pagal VPS jaunimo principą. Renginio tema „VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę. Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) pristatymas“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Susitikimo metu ŽRVVG „Vilkauda” administracijos darbuotojai kartu su Elektrėnų savivaldybėje veikiančių žuvininkystės subjektų – UAB „Bartžuvė”, asociacijos „Prakusa”, ir kitų – atstovais aptarė VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ aktualijas, pasidalino projektų įgyvendinimo subtilybėmis, iškylančiomis problemomis. Potencialiems pareiškėjams priminta, jog iki balandžio 12 dienos renkamos paraiškos pagal priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“, „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, bei „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“.