Patvirtintos kvietimų Nr.25-26 paraiškos

2022 metų gruodžio 5 dieną, pirmadienį, 11:00 valandą įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ projektų atrankos komiteto nuotolinis posėdis. Posėdžiu metu buvo pristatomos, vertinamos bei tvirtinamos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimų Nr.25-26 metu gautos vietos projektų paraiškos:

  • UAB „Arvydai”, vietos projekto pavadinimas „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.1.1.-25.1) pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1).
  • Molėtų rajono savivaldybės administracija, vietos projekto pavadinimas „Viešosios infrastruktūros sukūrimas Mindūnų seniūnijoje“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.3.2.-26.1) pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2).

Projektų vertintojas Martynas Vaškevičius pristatė paraiškų administracinio bei kokybinio vertinimo rezultatus, trumpai nupasakojo projekto tikslus, esmę. Komiteto nariai domėjosi projektų metu atliekamomis investicijomis, jų inovatyvumo kriterijais, pridėtine nauda pareiškėjų veiklai. Po balsavimo, vienbalsiai pritarta vietos projektams bei tolimesniam jų perdavimui tinkamumo vertinimui.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas