2021 08 05, nuotolinis

Rugpjūčio 5 dieną vyko ŽRVVG „Vilkauda” valdybos narių posėdis; susirinkimas rengtas nuotoliniu būdu. Atsakingoms institucijoms – Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai – skyrus ŽRVVG „Vilkaudai” papildomų lėšų, buvo svarstomi Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos pakeitimai. Papildomai buvo diskutuojama apie VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (Nr. BIVP-AKVA-7) atrankos kriterijų efektyvinimą.

Po pakeitimų pristatymo bei balsavimo, valdybos nariai pritarė vietos plėtros strategijos, bei minėtos priemonės atrankos kriterijų pakeitimams. Šie žingsniai leis skirti daugiau lėšų investicinėms priemonėms, paskelbti daugiau kvietimų teikti paraiškas, palengvins pareiškėjų galimybes užtikrinti tinkamą atrankos balų surinkimą.

Valdybos narių susirinkimo darbotvarkė

Valdybos narių susirinkimo protokolas