Susitikimas su partneriais iš Lenkijos

2022 m. liepos 20 dieną ŽRVVG „Vilkauda” valdybos pirmininkas Algimantas Gylys bei administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė susitiko su svečiu iš Lenkijojs, Vietinės žuvininkystės grupės asociacijos „Suvalko-Augustovskio ežeras“ valdybos pirmininku Cezary Cieślukowski.

Susitikimo metu aptartos galimos tolimesnės Lietuvos ir Lenkijos ŽRVVG bendradarbiavimo galimybės ir kryptys, pasirašytas 2022 metų bendradarbiavimo susitarimas. C.Cieślukowski prisiminęs itin sėkmingą praeitų metų bendrą renginį, pakvietė LŽRVVG Tinklo narius vėl apsilankyti Lenkijoje siekiant pasikeisti žiniomis ir patirtimi įgyvendinant vietos plėtros strategijas, projektus bei apsilankyti Lenkijos žuvininkystės įmonėse ir susipažinti su įgyvendinamais bei įgyvendintais vietos projektais, pasiektais rezultatais, aptarti pasirengimą naujajam 2021-2027 metų programavimo laikotarpiui. Sėkmingas dviejų asociacijų bendradarbiavimas toliau tęsiasi palaikant draugiškus santykius, vykdant bendras veiklas ir projektus, planuojant jau šių metų rugsėjo mėnesį visiems susitikti vėl Lenkijoje.