2018 06 20, Vilnius

2018 metų birželio 20 dieną Vilniuje vyko Žuvininkystės regiono Vietos veiklos grupės „Vilkauda” visuotinis narių susirinkimas. Posėdžio metu svarstyti, diskutuoti bei atlikti tokie darbai:

 

  • Naujų ŽRVVG narių priėmimas. Naujais vietos veiklos grupės nariais tapo ŽŪB „Žemelė” bei „Arvydų kaimo bendruomenė”.
  • Naujų ŽRVVG valdybos narių rinkimas. Naujais valdybos nariais tapo Šarūnas Nacevičius, žvejybos ir (ar) akvakultūros verslo atstovas (vietoje Mariaus Varankos); Kęstutis Banikonis, žvejybos ir (ar) akvakultūros verslo atstovas (vietoje Adomo Banikonio).

Be šių klausimų svarstyti ir kiti ŽRVVG veiklos aspektai:

  • Trečio kvietimo VPS priemonei „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo skatinimas” dokumentacija.
  • Tvirtintos vietos veiklos projektų atrankos komitetų datos.
  • Bendrieji klausimai.

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas

Visuotinio narių susirinkimo dalyvių sąrašas