Aptartos esamų bei būsimų projektų galimybės

Lapkričio 23 dieną ŽRVVG „Vilkauda“ surengė nuotolinį susitikimą su Molėtų rajono valdžios atstovais, ŽRVVG teritorijos gyventojais. Renginio metu „Vilkaudos“ valdybos narė Daiva Kulienė papasakojo apie molėtiškių asociacijos „Sprendimai Šiandien“ vykdomo projekto pagal VPS priemonę „Rinkodaros priemonės“ metu kylančius iššūkius bei pasiektus rezultatus.

„Vilkaudos“ administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė trumpai pristatė galimas naujų kvietimų datas, sąlygas, paragino apgalvoti naujų paraiškų teikimo galimybes. Tuo pačiu diskutuota, kokios priemonės ir lūkesčiai laukia ateinančio laikotarpio programoje.