2020 09 25, Vilnius

2020 metų rugsėjo 25 dieną ŽRVVG „Vilkauda” darbuotojai – administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė, ir administratorius Martynas Vaškevičius – Vilniuje organizavo renginį pagal vietos finansavimo ir valdymo principą. Renginio tema – „Susitikimas, diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais. Renginio tema „Vietos finansavimo ir valdymo principo svarba. Diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Susitikimo metu renginyje dalyvavę ŽRVVG „Vilkauda” teritorijos atstovai diskutavo apie šių dienų veiklos aktualijas, covid viruso keliamus iššūkius; dalyviams buvo pristatyta ŽRVVG „Vilkauda” įgyvendinamos strategijos naujovės, eiga, rezultatai.