2020 09 25, Vilnius

Šių metų rugsėjo 25 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstomos ir tvirtinamos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimo Nr.12 vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitos.

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ kvietimo Nr. 12 priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą” Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1, buvo pateikta viena paraiška projektui vykdyti:

  • UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“: vietos projekto pavadinimas „Inovacijų diegimas žuvininkystės ūkyje“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.1.1.Ž-12.1.).

Posėdžio metu projektų vertintojas Martynas Vaškevičius PAK nariams trumpai pristatė projektą, jo administracinio ir kokybės vertinimo eigą. Įvertinus paraiškoje pateiktą informaciją bei kartu su paraiška pateiktus dokumentus, po komiteto narių balsavimų nutarta pripažinti projektą kaip kokybišką bei pritarti tolimesniam jo vertinimui Nacionalinėje Mokėjimo Agentūroje.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas