2019 05 16, Vilnius

2019 metų gegužės 16 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” valdybos posėdis, kurio pagrindinis tikslas – kvietimų teikti vietos projektus dokumentacijos svarstymas ir tvirtinimas.

Buvo svarstomos ir patvirtintos 3 (trijų) kvietimų teikti vietos projektus dokumentacijos, suderintos ir patvirtintos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos:

  1. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 dokumentacija (II prioritetas. Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-7);
  2. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 dokumentacija (I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ priemonės „Rinkodaros priemonės“ Nr. BIVP-AKVA-8);
  3. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 dokumentacija (II prioritetas. Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ priemonės „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ Nr. BIVP-AKVA-2).

 

Valdybos posėdžio darbotvarkė

Valdybos posėdžio protokolas

Valdybos posėdžio dalyvių sąrašas