Nariai

ŽRVVG aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro 20 narių. Pagal atstovaujamus sektorius ŽRVVG nariai pasiskirsto taip: 40,00 proc. narių (8 nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 40,00 proc. narių (8 nariai) atstovauja verslo sektorių ir 20,00 proc. narių (4 nariai) atstovauja vietos valdžios sektorių.

ŽRVVG VISUOTINIS NARIŲ SĄRAŠAS

Pilietinės visuomenės sektorius, 40,00 proc.

1. Edita Carikaitė-Šatienė
2. Mindaugas Krivelis
3. Mantas Graičiūnas
4. Loreta Štelbienė
5. Daiva Kulienė
6. Dainoras Bendžaitis
7. Julija Matijošaitienė
8. Adomas Banikonis

Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, 40,00 proc.

9. Algimantas Gylys
10. Karolis Panasenka
11. Jelena Julčuk
12. Kęstutis Banikonis
13. Marius Varanka
14. Danius Pumputis
15. Albertas Kaminskas
16. Šarūnas Nacevičius

Vietos valdžios sektorius, 20,00 proc.

17. Birutė Polikevičienė
18. Vaida Saugūnienė
19. Audrius Balnys
20. Karolina Ziminska

  • ŽRVVG valdybą sudaro 16 narių, kurių atstovavimas atitinka jai keliamus reikalavimus:
    43,75 proc. valdybos narių (7 valdybos nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 31,25 proc. valdybos narių (5 valdybos nariai) atstovauja verslo sektorių ir 25,00 proc. valdybos narių (4 valdybos nariai) atstovauja vietos valdžios sektorių.
  • ŽRVVG valdyboje išlaikyta lyčių pusiausvyra: 50,00 proc. valdybos sudaro vyrai (8 valdybos nariai) ir 50,00 proc. moterys (8 valdybos nariai).
  • Jaunimo atstovai sudaro 25,00 proc. (4 valdybos nariai iki 40 m. amžiaus).

 

ŽRVVG VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

Pilietinės visuomenės sektorius, 43,75 proc.

1. Edita Carikaitė-Šatienė
2. Janė Muliuolienė
3. Aleksandras Larinas
4. Loreta Štelbienė
5. Daiva Kulienė
6. Dainoras Bendžaitis
7. Algimantas Gylys

Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, 31,25 proc.

8. Marina Gylienė
9. Karolis Panasenka
10. Jelena Julčuk
11. Kęstutis Banikonis
12. Šarūnas Nacevičius

Vietos valdžios sektorius, 25,00 proc.

13. Birutė Polikevičienė
14. Vakaris Atkočiūnas
15. Audrius Balnys
16. Karolina Ziminska