Nariai

ŽRVVG aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro 23 nariai. Pagal atstovaujamus sektorius ŽRVVG nariai pasiskirsto taip: 39,13 proc. narių (9 nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 39,13 proc. narių (9 nariai) atstovauja verslo sektorių ir 21,74 proc. narių (5 nariai) atstovauja vietos valdžios sektorių.

ŽRVVG VISUOTINIS NARIŲ SĄRAŠAS

Pilietinės visuomenės sektorius, 39,13 proc.

1. Edita Carikaitė-Šatienė
2. Janė Muliuolienė
3. Aleksandras Larinas
4. Loreta Štelbienė
5. Daiva Kulienė
6. Dainoras Bendžaitis
7. Algimantas Gylys
8. Jolanta Taurienė
9. Janina Bakavičienė

Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, 39,13 proc.

10. Marina Gylienė
11. Karolis Panasenka
12. Jelena Julčuk
13. Kęstutis Banikonis
14. Marius Varanka
15. Danius Pumputis
16. Albertas Kaminskas
17. Šarūnas Nacevičius
18. Vaidas Juodis

Vietos valdžios sektorius, 21,74 proc.

19. Birutė Polikevičienė
20. Živilė Žalienė
21. Audrius Balnys
22. Karolina Ziminska
23. Šarūnas Žukauskas

  • ŽRVVG valdybą sudaro 18 narių, kurių atstovavimas atitinka jai keliamus reikalavimus:
    44,44 proc. valdybos narių (8 valdybos nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 27,78 proc. valdybos narių (5 valdybos nariai) atstovauja verslo sektorių ir 27,78 proc. valdybos narių (5 valdybos nariai) atstovauja vietos valdžios sektorių.
  • ŽRVVG valdyboje išlaikyta lyčių pusiausvyra: 50,00 proc. valdybos sudaro vyrai (9 valdybos narių) ir 50,00 proc. moterys (9 valdybos nariai).
  • Jaunimo atstovai sudaro 22,22 proc. (4 valdybos nariai iki 40 m. amžiaus).

 

ŽRVVG VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

Pilietinės visuomenės sektorius, 44,44 proc.

1. Edita Carikaitė-Šatienė
2. Janė Muliuolienė
3. Aleksandras Larinas
4. Loreta Štelbienė
5. Daiva Kulienė
6. Dainoras Bendžaitis
7. Algimantas Gylys
8. Janina Bakavičienė

Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, 27,78 proc.

9. Marina Gylienė
10. Karolis Panasenka
11. Vaidas Juodis
12. Kęstutis Banikonis
13. Šarūnas Nacevičius

Vietos valdžios sektorius, 27,78 proc.

14. Birutė Polikevičienė
15. Živilė Žalienė
16. Audrius Balnys
17. Karolina Ziminska
18. Šarūnas Žukauskas