2019 05 16, Vilnius

2019 metų gegužės 16 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstoma bei tvirtinama „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ Kvietimo Nr. 6 pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitos.

Posėdyje dalyvavo 14 vietos projektų atrankos komiteto narių, iš jų: 2 vietos projektų atrankos komiteto nariai ir 1 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovas – vietos projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas dalyvavo nuotoliniu būdu, turėdami galimybę televizoriaus ar kompiuterio ekrane tiesiogiai stebėti kitoje vietoje vykstantį posėdį, atsakyti arba pateikti klausimų, pasidalinti dokumentais su kitapus ekrano esančiais nariais.

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ buvo pateikta viena paraiška šiam projektui vykdyti:

  • UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“: „Investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-SAVA-1-6.1.1.Ž-6.1).

Posėdžio metu nariams trumpai pristatytas vietos projektas, prašomos paramos suma, glaustai papasakota apie projekto esmę, planuojamas investicijas. Įvertinus paraiškoje pateiktą informaciją bei kartu su paraiška pateiktus dokumentus, po komiteto narių balsavimų nutarta pripažinti projektą kaip kokybišką bei pritarti tolimesniems jų vertinimams. Sekančioms projekto vertinimo bei tvirtinimo procedūroms byla bus perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas