Dalykiniai vizitai LR Žemės ūkio ministerijoje

ŽRVVG „Vilkauda” vietos plėtros strategijos administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė kartu su Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo (LŽRVVGT) valdybos pirmininku Vaidu Šimaičiu bei administratore Erika Ribašauskiene 2019 metų sausio 30 ir vasario 5 dienomis dėl vietos plėtros strategijų administravimo tobulinimo, LŽRVVGT veiklos aktyvinimo susitiko su  Žemės ūkio viceministru Dariumi Liutiku, Žuvininkystės skyriaus vedėja Agne Razmislavičiūte-Palioniene, vyriausiuoju specialistu Tomu Keršiu.

Susitikimų metu buvo aptarta vietos plėtros strategijų (VPS) įgyvendinimo eiga, kylančios grėsmės ir problemos. LŽRVVGT atstovai pristatė 11 siūlymų, kurie Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) bus pateikti ir atskiru raštu. Atskiru raštu taip pat bus pateikti pasiūlymai dėl LŽRVVGT veiklos aktyvinimo ir prašymas dėl paramos LŽRVVGT limito padidinimo 2019 m.