2018 02 21, Vilnius

2018 metų vasario 21 dieną Vilniuje, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos konferencijų salėje vyko Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD, FARNET susitikimas su žuvininkystės vietos veiklos grupėmis, kuriame dalyvavo ir ŽRVVG „Vilkauda” atstovai.

Nors susitikimas buvo skirtas vietos veiklos grupių gebėjimų stiprinimui bei tvarumui ugdyti, renginyje dalyvavę ŽRVV grupių atstovai nepraleido progos padiskutuoti apie savo veikloje kylančius iššūkius, išsakyti kritines pastabas apie jų veiklą koordinuojančių bei reglamentuojančių institucijų veiksmus. Daugiausia komentarų bei reakcijų susilaukta kalbant bei vertinant ŽRVVG tinklo situaciją.

Nurimus aistroms, renginio vedėjai pristatė seminaro medžiagą bei informaciją: kokie gebėjimai yra reikalingi ŽRVVG lygmenyje? Kaip tai gali būti sukurta ir palaikoma? Kaip galima išvengti ar įveikti klaidas? Kokių rūšių projektus / veiksmus jūsų ŽRVVG ketina skatinti(orientuojamasi į ŽRVVG / vietos plėtros strategijos tikslus)? . Ką, kas ir kur: kokios rūšies „laimėk-laimėk“ ryšiai vyksta ŽRVVG regione, tarp nacionalinių ir išorės ŽRVVG? Po teorinės medžiagos nagrinėjimo, buvo atliekamos praktinės užduotys grupėse.

Daugiau nuotraukų iš renginio – mūsų Facebook profilyje.