2019 03 28, Vilnius

2019 metų kovo 28 dieną Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėje „Vilkauda“ vyko ŽRVVG „Vilkauda“ visuotinis-ataskaitinis narių susirinkimas, adresu: S. Konarskio g. 49-614, Vilnius. Džiaugiamės, jog taip gausiai dalyvavo visuotinio susirinkimo narių.

Susirinkime buvo svarstyti klausimai:

  1. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ metinės veiklos ataskaitos už 2018 m. svarstymas ir tvirtinimas.
  2. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ metinės finansinės atskaitomybės už 2018 m. svarstymas ir tvirtinimas.
  3. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ revizoriaus ataskaitos 2018 m. svarstymas ir tvirtinimas.
  4. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos nario, revizoriaus rinkimai.
  5. Bendrieji klausimai.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas

Visuotinio narių susirinkimo dalyvių sąrašas