2018 12 12, rašytinis

2018 metų gruodžio 12 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” valdybos posėdis, kuriame svarstyti bei tvirtinti valdybos apklausos raštu dėl ŽRVVG „Vilkauda” vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos keitimo, vykusios nuo 2018 metų gruodžio 4 dienos iki gruodžio 11 dienos 17.00 valandos, rezultatai.

Valdybos posėdžio protokolas