2018 06 20, Vilnius

2018 metų birželio 20 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai Vilniuje susitiko su vietos verslo bei valdžios atstovais bei pristatė jiems pranešimą pagal LEADER metodo principą: partnerystės principas. Tema: „Susitikimas su verslo ir valdžios atstovais skatinant idėjų generavimą įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Susitikimo metu diskutuota apie verslo bei valdžios bendradarbiavimą, siekiant teigiamo efekto ŽRVVG teritorijoje veikiančių žuvininkystės ir akvakultūros įmonių veiklai, didesnio visų pusių įsitraukimo į bendro rezultato siekimo procesą, didesnių galimybių sklandžiam bendradarbiavimui.