2018 06 20, Vilnius

2018 metų birželio 20 dieną ŽRVVG „Vilkauda“ atstovai Vilniuje susitiko su vietos verslo bei valdžios atstovais bei pristatė jiems pranešimą pagal LEADER metodo principą: partnerystės principas. Tema: „Susitikimas su verslo ir valdžios atstovais skatinant idėjų generavimą įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją.

Susitikimo metu diskutuota apie verslo bei valdžios bendradarbiavimą, siekiant teigiamo efekto ŽRVVG teritorijoje veikiančių žuvininkystės ir akvakultūros įmonių veiklai, didesnio visų pusių įsitraukimo į bendro rezultato siekimo procesą, didesnių galimybių sklandžiam bendradarbiavimui.