Seminaras „Lietuvos valdymo institucijų (VI) ir žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽVVG) gebėjimų stiprinimas”

2023 metų gegužės 10 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai dalyvavo FAMENET ir Žemės ūkio ministerijos organizuojamame susitikime / seminare, tema – „Lietuvos valdymo institucijų (VI) ir žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽVVG) gebėjimų stiprinimas”, kuriame FAMENET atstovai pristatė pranešimus aktualiomis temomis. Susitikime / seminare dalyvavo Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių atstovai, Nacionalinės mokėjimo agentūros, FAMENET bei ŽŪM darbuotojai.

Renginio metu pristatytos ateinančio programavimo laikotarpio aktualijos, strategijų rengimo naujienos. Seminaro dalyviai aptarė žuvininkystės sektoriaus problemas ir iššūkius, kartu sprendė bei diskutavo apie jų sprendimo būdus.